Flytten och sakerna

När flyttpackningen börjar

”Alla dessa saker, var kommer de ifrån egentligen?” Det är en tanke som är lätt att ställa sig både en och två gånger under en flytt. Det är enkelt att samla på sig en hel del saker, utan att det kanske finns någon tydlig mening eller funktion hos dessa saker. Om det är två eller fler personer i hushållet är det ännu större risk att det finns en hel del grejer som nu måste packas ner och göras plats åt.

Här finns två sätt att hantera mängden prylar. Antingen packas allting ner snyggt och prydligt i lådor, oavsett hur många lådor det blir att flytta på till det nya hemmet. Eller så utnyttjas tillfället till en genomgång av vad som fortfarande är aktuellt, och värt att spara på sikt.

Varför sparas alla saker?
Att göra en genomgång av sina saker inför och under en flytt är en god idé. Särskilt om flytten sker till en mindre bostadsyta, kanske en med betydligt mindre förrådsutrymme. Här finns en möjlighet att få bort sådant som spelat ut sin roll, eller som kanske aldrig haft någon funktion.
En viktig fråga att ställa sig är varför vi sparar på vissa saker? Är det för att vi tycker att vi måste? Att vissa saker måste sparas för att vi fått dem av någon speciell, en present som det skulle kännas fel att göra sig av med, oavsett att den bara tar upp plats?
Eller är det någon som du eller ni tycker borde vara viktigt? Fundera igenom om saken blivit använd under det senaste året, eller om det kommer att användas inom det närmaste. Om svaret blir nej, varför ha kvar den? Ofta funderar vi inte igenom hur vi faktiskt lever, utan hur det borde vara eller hur vi skulle vilja att det var.
Spara, sälja, ge bort, slänga, dina saker
Om svaret kring vissa saker är att de inte blivit använda eller att det verkar sannolikt att den eller de kommer att bli använda någon gång snart så är frågan vad som ska göras med saken. Även om det är en gammal present så verkar det knappast rimligt att personen som en gång gav gåvan skulle vilja att den är till belastning? Utan att om den inte används eller är tilll nytto skulle nog de flesta hellre se att den inte blev kvar.
Fundera igenom vad som ska vara kvar. När allt som inte ska vara kvar blivit utsorterat är det dags att ta tag i dessa saker. Saker som är dyra, i helt skick och värda pengar även om de inte har något värde för dig, kan vara värt att försöka sälja i första ledet. och kan vara goda ställen att starta på för att sälja de saker du vill bli av med.
Annars kanske någon vän eller släkting kan vara intresserade av de saker du vill bli av med? Fråga direkt om du vet någon eller lägg upp en allmän fråga via sociala medier, för att se om någon nappar.
Som sista steg kan det vara ganska befriande att ta en vända till Återvinningscentralen och slänga de saker som bara legat och samlat damm i något förråd, eller ännu värre, stått framme under lång tid utan att användas